Dette har du krav på om du er berørt av flystreik

Fra tid til annen rammes flytrafikken av streik. Som oftest rammer en streik ikke bare de involverte parter, men også tredjepart, som i disse tilfellene er tusenvis av passasjerer som skulle forflyttet seg fra ett sted til et annet ved hjelp av fly. Dette er selvsagt en svært kjedelig situasjon for både flyselskapene, de ansatte og passasjerene. Flyselskapene har imidlertid forpliktelse overfor de passasjerene som rammes, men hva har du egentlig rett på om ditt fly blir innstilt eller kraftig forsinket grunnet streik?

Mange fly står på bakken grunnet streik. Foto: norskereiseblogger.noIfølge Forbrukerrådet må flyselskapene tilby deg 3 alternativer om ditt fly blir innstilt som følge av streik. (kilde: forbrukerradet.no)

1. Tilbakebetale billettkostnaden for den del av reisen du ikke får benyttet

2. Omrute deg slik at du kommer frem til bestemmelsesstedet så snart som mulig

3. Omrute deg til et senere tidspunkt etter ditt ønske, på tilsvarende vilkår som opprinnelig billett

Velger du alternativ 1, tilbakebetaling av billettkostnaden, opphører flyselskapets øvrige forpliktelser overfor deg. Det vil si at om du hever kjøpet vil du ikke kunne kreve at flyselskapet hjelper deg med å booke nye billetter eller dekker mat, drikke eller overnatting om det skulle bli behov for det. Velger du å heve kjøpet skal du ha tilbakebetalt kjøpssummen innen 7 dager.

Velger du alternativ 2, omruting til bestemmelsessted så fort som mulig, har du krav på mat, drikke og evt. overnatting inklusiv transport til/fra hotell om det skulle være behov for det.

Velger du alternativ 3, omruting til et senere tidspunkt etter eget ønske, vil ikke flyselskapet ha øvrige forpliktelser overfor deg. Det vil si at du vil få utstedt nye billetter til din destinasjon ved et senere, selvvalgt tidspunkt. Du endrer simpelthen bare billetten din til å gjelde en ny reise. Legg merke til at du skal ha samme klassestandard som den opprinnelige billetten, altså økonomi mot økonomi og business mot business.

Forsinkelser
Ved forsinkelser under 5 timer er det kun alternativ 2 og 3 som trer i kraft. Over 5 timer forsinkelse kan du velge mellom å benytte alle alternativene.

Har jeg også krav på erstatning?
Mange har den oppfatning at man i tillegg til disse tre alternativene også har krav om erstatning. Det stemmer ikke. Bestemmelsen om erstatning bortfaller om forsinkelsen eller innstillingen "skyldes ekstraordinære omstendigheter, slik som værforhold, streik, uforutsette sikkerhetstiltak eller lignende" . 

Sjekk også ut Forbrukerrådets enkle "flykalkulator" som hjelper deg å finne dine rettigheter 

Følg oss i sosiale medier:


 

Etiketter: , , ,