Få gode reiseråd og nødvendige vaksiner før reisen starter!

En av utfordringene med at vi alle blir mer og mer globale, og reiser mer og lengre, er at vi blir utsatt for andre typer farer enn hjemme. Sentrum Reisemedisin er en av klinikkene som er ypperlige for å få informasjon om potensielle farer ved det landet, området eller kontinentet du skal reise til.

                                                                                                                                     Annonsørinnhold

Screenshot fra Sentrum Reisemedisin sin hjemmeside

En vanlig konsultasjon vil ta ca. en halv time, og mye av dette går med til å kartlegge hvilke vaksiner du allerede har, hvilke du trenger, samt en gjennomgang av gode reiseråd tilpasset akkurat din destinasjon. Det kan dreie seg om råd i forhold til mygg, insekter, mat, trafikk, dyr og andre relevante opplysninger om området. Konsultasjonen avsluttes med at de nødvendige vaksiner blir satt, og deretter må man vente ca. 20 minutter etter vaksinering. Beregn derfor ca. 1 time for et besøk hos klinikken.

Som hovedregel bør man vaksineres ca. 6 uker før en reise. Dette er fordi noen vaksiner trenger påfyll etter ca. 1 måned. Om du av ulike grunner ikke er ute i god tid kan man også få både råd og vaksiner som "hasteoppdrag".

Alle som skal reise i Asia, Afrika, Latin-Amerika, Øst-Europa og Stillehavsøyene anbefales å ta reisevaksiner. Dersom du er usikker på om du trenger vaksine før reisen, kan du gå inn og se på reisemålet ditt på http://www.vaksinekart.org . Her finner du en veiledende oversikt over hvilke vaksiner som er anbefalt. Om du har behov for mange eller få vaksiner avhenger av flere kriterier. For eksempel vil både reisens lengde og hvilken type reise det er, avgjør hvilke vaksiner som er nødvendig. Gjennom en veiledningssamtale vil du få en individuell vurdering av ditt behov.

God tur!


Følg oss i sosiale medier:

Etiketter: , , , ,